ב"ה    

Не оставляйте микробам шансов. Автор — Екатерина Бурдаева, №1, 2010.

Не оставляйте микробам шансов. Автор - Екатерина Бурдаева, №1, 2010.