ב"ה    

Инновационный путь развития бизнеса. Автор — Наталья Яковлева, №6, 2011.

Инновационный путь развития бизнеса. Автор - Наталья Яковлева, №6, 2011.