ב"ה    

ХАССП — лучшее для качества молока. Автор — Наталья Яковлева, №2, 2010.

ХАССП - лучшее для качества молока. Автор - Наталья Яковлева, №2, 2010.