ב"ה    

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА — PLG