ב"ה    

Журнал “Босс”: Страна советов

Журнал “Босс” №011 2014 “Помощь Страна советов”
Журнал “Босс” №06 2014 “Помощь Страна советов”